Yleisimmät paperikoot

Yleisimmin käytetyimmät paperikoot

Painotalossamme on useita eri paperikokoja, joita käytetään eri painotuotteissa eri tavalla. Taloudellisinta on valita painotuotteisiin A-sarjan arkkikokoja helpon saatavuuden vuoksi.

Esimerkiksi normaaleissa asiakirjoissa ja esitteissä käytetään pääosin A-sarjan kokoja, mutta esimerkiksi kirjoissa käytetyimpiä kokoja ovat B5 ja B6.

Huomioithan, että C- ja E-sarjoja käytetään lähinnä vain kirjekuorissa!

A-Sarja B-sarja C-sarja E-sarja
A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 E4 229 x 318
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 E5 156 x 220
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162
C65 114 x 229 E65 110 x 220
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x81

A4-kokoinen arkki vastaa normaalia kopiopaperin kokoa.

Muuta huomioon otettavaa!

Useimmiten suurissa julisteissa käytetään hieman normaaleista arkkimitoista pyöristettyjä kokoja seuraavasti:

  • B1 700 x 100mm
  • B2 500 x 700mm
  • A0 840 x 1200mm
  • A1 594 x 840mm