Lehtien ohjeet

Lehtien painoaineiston ohjeet

Tehdessä painoaineistoa lehdestä on otettava huomioon nämä asiat.

Sivumäärä

Lehtien sivumäärä on oltava jaollinen neljällä johtuen lehden niittaamisesta. Jos sivumäärä ei ole jaollinen neljällä niin lehden väliin tulisi irtoarkkeja, jotka tippuisivat lehden välistä samantien, koska niitä ei saada niitattua kiinni.

Jos sivumäärä ei ole jaollinen neljällä, lehteä ei saada nidottua kestäväksi paketiksi.

Sivujen asettelu

Luodessa työtiedostoa taittoa varten on muistettava tehdä tiedostoon yhtä monta sivua, kun lopulliseen lehteen on tulossa. Taitto-ohjelmaa käytettäessä saa ja kannattaa käyttää aukeama-toimintoja, mutta lopulliseen painoon menevään PDF:ään sivut on laitettava erikseen.

Lehteä ei missään nimessä saa toimittaa painoon aukeamittain!

Lehteä ei tarvitse asetella asetella arkeille valmiiksi, paino hoitaa tämän osuuden puolestasi, kun olet toimittanut meille lehtesi aineiston erillisinä sivuina.

Varmista, että sivut tulevat PDF-tiedostoon erillisinä sivuina valitsemalla PDF:ää tehtäessä Pages-osion alareunasta Pages.

Jos taittotiedostoon on sivut tehty oikein erillisinä, pitäisi edellä mainittua asetusta käyttämällä sivut tulla painoteknisesti oikein PDF-tiedostoon.